Αρωγά Μέλη - Επιτροπές Εργασίας

Αρωγά Μέλη του Ινστιτούτου ανακηρύσσονται από τους εταίρους νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που θέλουν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου με υλικοτεχνική, χρηματική ή άλλου είδους προσφορά.

Πρόσκληση Μελών στις Επιτροπές Εργασίας

Για την καλύτερη και παραγωγικότερη λειτουργία του Ινστιτούτου ορίστηκαν πέντε επιτροπές ομάδες δράσης.

Σε κάθε μία από αυτές τις επιτροπές επικεφαλής τέθηκε ένα από τα τακτικά μέλη, το οποίο θα συντονίζει το έργο της επιτροπής.

Τα άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν σαν αρωγά μέλη του Ινστιτούτου θα πρέπει να δηλώνουν σε ποια/ποιες επιτροπές θα μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και την επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία.

Κριτήρια Επιλογής Αρωγών Μελών

1. Επιτυχημένη επαγγελματική ή/και επιστημονική πορεία στον τομέα τους, ο οποίος θα πρέπει να είναι συναφής με τους άξονες δράσεις του Ινστιτούτου.
2. Αποδεδειγμένο κι έμπρακτο ενδιαφέρον για ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου με βάση τις αρχές του Καταστατικού Λειτουργίας του.
3. Δυνατότητα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις του Ινστιτούτου, όπου συζητούνται τα πεπραγμένα και χαράζονται οι μελλοντικοί στόχοι.
4. Πλήρη αποδοχή των όρων που διέπουν τον κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου με βάση το καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας του.

Επιτροπή Εκπαίδευσης

(Συντονιστής: Παπατσώρης Αθανάσιος & Μποτσώνης Αθανάσιος)

Επιτροπή Αναζήτησης Δωρεών

(Συντονιστής: Καραμούζης Μιχάλης)

Επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής & Βιοϊατρικής Έρευνας

Επικοινωνία

Newsletter

Εγγραφείτε στα Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι!

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία.

 

Email: info@imibe.org